Verkiezingsthema’s 2022-2026

A. Verbonden met elkaar
PvdA/GroenLinks wil dat iedereen in onze gemeente fatsoenlijk kan leven. Daarom staan we voor eerlijk delen; de sterksten dragen de zwaarste lasten.
Ieder krijgt gelijke kansen, wat betekent dat iedereen die een achterstand heeft gestimuleerd en ondersteund wordt. Iedereen kan meedoen, via betaald werk, op de woningmarkt, als vrijwilliger of op school.
PvdA/GroenLinks wil dat de gemeente niet alleen faciliteert: zij stimuleert, ondersteunt waar nodig en neemt initiatieven als het nodig is. Als het inwoners zelf niet lukt om een baan te vinden, dan helpt de gemeente. De ‘markt’ is niet langer leidend, maar in balans met de overheidstaken.
Bij baanverlies blijft er een goed sociaal vangnet in stand. Wij laten Waddinxveners nooit in de steek. De gemeente zorgt voor de goede voorwaarden en stimuleert om mee te doen in de samenleving.
PvdA/GroenLinks helpt mensen om hun weg (weer) te vinden in de complexe samenleving. Door dat wat op papier geregeld is in de praktijk te ondersteunen.
PvdA/GroenLinks vindt dat ieder kind een goede start en een eerlijke, gelijkwaardige kans verdient. Om goed te kunnen leren op school, maar ook om te ontdekken wat zijn of haar dromen zijn.
In de zorg staat de aandacht voor mensen centraal. Elke vraag die wordt gesteld is relevant omdat iedereen ertoe doet. Zorg is nu te complex en ondoorzichtig; die moet weer eenvoudig bereikbaar zijn: voor iedere inwoner is het duidelijk waar hij moet zijn. Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen. Zij hebben daar zelf ook zeggenschap over.
PvdA/GroenLinks vindt dat, net als in het verleden, de gemeente bereid moet zijn een bijdrage te leveren aan de (tijdelijke) opvang van vluchtelingen. De gemeente handhaaft, in navolging van de “Wet Inburgering”, het reeds bestaande actieve beleid om hier al woonachtige statushouders zo snel en goed mogelijk te integreren in de Waddinxveense samenleving.

B. Samen verantwoord leven
PvdA/GroenLinks
wil dat onze kinderen opgroeien in groene, gezonde en veilige wijken. Wij willen dat kinderen zorgeloos buiten kunnen spelen en schone lucht kunnen inademen. Wij zijn voor kwalitatief beter groen in de wijken zoals dat de laatste jaren een bescheiden start heeft gemaakt met insectvriendelijk bloemrijk groen.
PvdA/GroenLinks kiest voor schoon vervoer zonder uitstoot. Dat vraagt ook om meer openbare (en goed geplaatste) laadpunten voor auto’s en een goed fiets- en openbaar vervoernetwerk. Wij kiezen voor schone, groene en gezonde oplossingen om straks een gezonde planeet en een evenwichtig klimaat door te geven aan onze kinderen.
PvdA/GroenLinks zoekt voortdurend naar een balans tussen het ontwikkelen van duurzaam gedrag en niet meer dan noodzakelijke groei in de leefomgeving. Groei voor het bieden van werk- en woonvoorzieningen voor alle inwoners met speciale aandacht voor jongeren, sociale minima en ouderen. We doen dat zorgvuldig en kiezen het liefst voor oplossingen die participatie op de arbeidsmarkt haalbaar maken en woningen die betaalbaar zijn voor zoveel mogelijk inwoners.

C. Een open samenleving
PvdA/GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. Daarom geven wij ruimte aan betrokken burgers die hun omgeving groener, mooier of schoner willen maken. Wij stimuleren graag eigen initiatieven die bijdragen aan het goed oplossen van problemen.
De communicatie in onze gemeente kan zorgvuldiger en aansprekender. Als inwoner van Waddinxveen moet je niet ontmoedigd, maar juist gestimuleerd worden om je eigen weg naar de juiste informatie te vinden. Informatieverstrekking wordt zoveel mogelijk bepaald door de doelgroep die men wil aanspreken: via krant, website en sociale media. Met korte teksten en ondersteund met beeldend materiaal.
PvdA/GroenLinks wil Waddinxveners, ook jongeren, intensiever betrekken bij besluiten die de gemeenteraad neemt. Wij willen horen hoe zij erover denken; in gesprek gaan met elkaar, ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens. Dat bepaalt onze kaders voor besluitvorming, naast de al bestaande juridische en bestuurlijke kaders.
PvdA/GroenLinks geeft ruimte aan de wensen en mogelijkheden van mensen zelf en staat pal voor het belang voor kansarmen in onze maatschappij. Wat zelf geregeld kan worden binnen vastgestelde afspraken hoeft niet altijd langs de gemeenteraad, maar kan beoordeeld worden door ter zake kundigen uit de Waddinxveense samenleving.