Uitgangspunten

Het kan anders.
Juist in Waddinxveen!

 • PvdA-GroenLinks Waddinxveen staat voor verandering. Wij staan voor een andere manier van politiek bedrijven. Voor een politiek waarin ons gemeenschappelijke belang op de lange termijn centraal staat.
 • Wij stellen mensen in de samenleving centraal, niet een participatiemaatschappij. Natuurlijk zorgen mensen voor elkaar, maar ook de gemeenschap blijft daarin een centrale rol spelen.
 • Wij stellen een leefbare omgeving centraal, niet een economie die leeft van cijfers. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat er een goed evenwicht is tussen leefbaarheid en betaalbaarheid.
 • Wij stellen investeren in de toekomst centraal, niet bezuinigen om een korte-termijnprobleem op te lossen. Natuurlijk houden we daarbij inkomsten en uitgaven in de gaten.
 • Wij stellen openheid en duidelijkheid centraal, geen juridische politiek maar duidelijke en begrijpelijke taal. Natuurlijk zal ons verhaal wel kloppen.
 • Wij willen mensen met elkaar verbinden, vertrouwen en hoop centraal stellen in plaats van verdeeldheid en onduidelijkheid.

A. De sociale gemeente: leven in verbondenheid

 • PvdA-GroenLinks wil dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Een samenleving waarin we eerlijk delen, met gelijke kansen. Iedereen moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt.
 • Als je je baan verliest of ziek wordt, moet er een goed sociaal vangnet zijn. Wij laten Waddinxveners nooit in de steek. De gemeente zorgt voor de goede voorwaarden en stimuleert om mee te doen in de samenleving. Wij stellen niet automatisch eisen als het even tegenzit, maar helpen mensen oom hun weg weer te vinden in de complexe samenleving.
 • PvdA-GroenLinks vindt dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Om goed te kunnen leren op school, maar ook om te ontdekken wat zijn of haar dromen zijn.
 • In de zorg staan niet regels en structuren centraal, maar aandacht voor de mens. Elke vraag die wordt gesteld is relevant omdat iedereen ertoe doet. Daarom moet zorg eenvoudig bereikbaar zijn: voor iedere inwoner is het duidelijk waar hij moet zijn. Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen. Zij hebben daar zelf ook zeggenschap over. Bovendien zorgen we ervoor dat iedereen – ook in geval van benodigde zorg – zoveel mogelijk kan wonen in een betaalbaar huis.

B. De groene gemeente: duurzaam leven

 • PvdA-GroenLinks wil dat onze kinderen kunnen opgroeien in groene en gezonde wijken. Wij willen dat kinderen zorgeloos buiten in het groen kunnen spelen en schone lucht kunnen inademen.
 • Daarom kiezen wij voor schoon vervoer zonder uitstoot, voor mooie groene parken met ruimte om te spelen en te sporten en voor energiezuinige huizen. Als we kiezen voor schone, groene en gezonde oplossingen, geven we straks een gezonde planeet en een evenwichtig klimaat door aan onze kinderen.
 • Dit betekent dat we voortdurend zoeken naar een balans tussen het ontwikkelen van duurzaam gedrag en noodzakelijke groei in de leefomgeving. Groei voor het bieden van werk- en woonvoorzieningen legt een claim op onze woonomgeving. Daar gaan we zorgvuldig mee om en kiezen het liefst voor innovatieve oplossingen. Geen onnodige wegenaanleg als er energievriendelijker oplossingen denkbaar zijn.

C. De open gemeente: goed geïnformeerd zijn

 • PvdA-GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf iets van zijn of haar leven wil maken en zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving.
  Daarom geven wij ruimte aan betrokken burgers die hun omgeving groener, mooier of schoner willen maken. Daarom geven wij vertrouwen aan docenten, verpleegkundigen en andere professionals die mensen helpen. En daarom geven wij ruimte aan de wensen en mogelijkheden van mensen zelf, in plaats van de regels en structuren van organisaties blindelings te volgen.
 • Dat vraagt iets van onze communicatie, die nog veel te gecompliceerd is. Als inwoner van Waddinxveen moet je niet ontmoedigd worden om de juiste informatie te vinden, maar gestimuleerd om je eigen weg naar de juiste informatie te vinden.
 • Daarom willen wij mensen, ook jongeren intensiever betrekken bij de voorbereiding van besluiten die de gemeenteraad neemt. Wij willen horen hoe zij erover denken; met elkaar in gesprek, ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens. Dat bepaalt onze kaders voor besluitvorming, naast de al bestaande juridische en bestuurlijke kaders.