Woensdag krantendag 289 – 7 maart 2018

Ik moet even naar de krant van maandag terug. In de voetnoot van Arnon Grunberg stond toen het volgende zinnetje: “Volgens Salzborn fungeren antisemitisme en in mindere mate racisme als quasireligieuze verklaring voor alles. Daaraan voeg ik toe: vooral voor het eigen falen. Rassenwaan groeit op de mesthoop van minderwaardigheidsgevoelens en vermeend falen, mede daaruit volgt superioriteitsdenken.”

Als ik nu in de tijd van gemeenteraadsverkiezingen de landelijke politici ( waar bemoeien zij zich toch mee?) van sommige partijen en enkele raadskandidaten hoor praten, denk ik van Grunberg de spijker keihard op zijn kop slaat. Wijzen naar een ander, schreeuwen over minderheidsgroepen, zelfs IQ verbinden met ras, het kan niet gekker.

Ook leuk, de omroep probeert een debat te organiseren i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen met de fractieleiders in de Tweede Kamer. Volgens mijn eenvoudige geest hebben die nergens zitting in een gemeenteraad ( hoewel Wilders wel soms kandidaat staat). Dan kunnen zij weer gaan praten over algemene zaken, wat dacht je van Europa? Nu zeggen plotseling twee leiders af. Die willen niet met een ander praten. Dat is toch eigenlijk heel gewoon in een democratie, met elkaar praten over belangrijke zaken. En dan te denken dat een van de partijen het woord democratie in zijn naam heeft. Vreemde vogels in dat versnipperde politieke landschap.

En nog even in het kader van van-de-hak-op-de-tak: we hebben te weinig monteurs, bijvoorbeeld om nieuwe huizen op tijd te voorzien van gas,water en elektra. Jongelui kiezen voor een andere opleiding, een “hogere”opleiding. Het is me al meer opgevallen, dat monteurs ( verwarming, auto) erg veel kennis hebben van ingewikkelde zaken. En dat zijn ook onmisbare vaardigheden in onze steeds ingewikkelder worden maatschappij. Het wordt tijd dat we die vaardigheden eens goed gaan belonen. Ook een leasebak van de baas, ook een bonus aan het eind van het jaar en vooral een goed salaris. We moeten er langzamerhand aan wennen dat onmisbare vaardigheden ook goed gewaardeerd moeten worden en niet klagen over het hoge arbeidsloon dat betaald moet worden. Ik zou zeggen, dan doe je het toch lekker zelf!

Tenslotte: de PCW heeft reclameborden geplaatst. Op een bord staat : we hebben oog voor de buurtwinkels. Op een ander bord: we willen de zondagsrust. Nu was er een buurtwinkel in Waddinxveen Noord, die graag op zondag open wilde gaan om de broodnodige omzet te halen. Dat mocht niet. Deze supermarkt mocht ook niet meeloten voor een zondagsopening. Dus nu is de buurtwinkel dicht met dank aan het halsstarrige beleid van PCW. Hoezo oog voor de buurtwinkels? Als het maar niet op zondag is. Je weet wel: “Altijd is Kortjakje……”

Bert de Rijke