Ruimtelijke ordening en bereikbaarheid

We geven voorrang aan schoon, veilig en openbaar vervoer. Fietsers krijgen voorrang in de wijk. De fietspaden worden opnieuw onderworpen aan een kritische blik: voldoen ze nog aan de hedendaagse eisen? Het autoluw en veilig inrichten voor de kwetsbare weggebruiker verdient veel meer aandacht. Voor knelpunten worden versneld duurzame oplossingen gezocht i.s.m. de Fietsersbond en andere btrokkenen. 30 km in de wijken wordt de norm voor auto- en vrachtverkeer. We breiden het aantal laadpalen fors uit.

Vrachtverkeer in de bebouwde kom wordt tot een minimum beperkt. We maken afspraken over beladingstijden met supermarkten, winkels en bedrijven om de veiligheid in de dorpskom te bevorderen. We zorgen voor veilige en gezonde schoolroutes in Waddinxveen en in de regio door daarover afspraken te maken met onze buurgemeenten.

Het Coenecooppootje wordt alsnog aangelegd. Als ontsluiting voor het Coenecoop bedrijventerrein en de woonwijk Park Triangel levert deze aanleg veel voordelen op en moet deze verkeersoplossing op de politieke agenda met voorrang worden opgepakt.

PvdA/GroenLinks kiest ervoor om het ongebreidelde ‘verdozen’ van onze omgeving en het uitbreiden van wegen en industrie zoveel mogelijk te beperken. De druk op onze woon- en leefomgeving wordt steeds groter. We naderen een punt waarbij dit ten koste gaat van de leefbaarheid