Onderwijs, Cultuur en Sport

Integrale kindcentra zijn de spil voor een goede ontwikkeling. Dat streven wij na voor alle (eventueel te stichten) scholen. Bij groei van het aantal leerlingen neemt tijdelijke huisvesting een prominente plaats in. De onderlinge afstand tussen gebouwen is niet leidend; de kwaliteit van het ‘samen schoolgemeenschap zijn’ wel.

Het verenigingsleven wordt goed ondersteund. Verenigingsleven is een van de kernen van onze gemeenschap. We ondersteunen daarom waar het kan en stimuleren tot duurzame samenwerking waar nodig. Sport moet bereikbaar blijven voor iedereen. Een zwembad is een must. Cultuurhuys De Kroon en zijn gebruikers nemen een centrale en prominente plaats in als aanjager van muziek, kunst- en cultuuruitingen. Culturele instellingen en -initiatieven zoals zangkoren, drumbands, Historisch Genootschap, WKK en WadCultureel zijn belangrijk voor onze inwoners en verdienen blijvende steun.

Kunst in de publieke ruimte is een verrijking van de woonomgeving en dient daarom gestimuleerd te worden. De al bestaande kunst in de omgeving moet goed onderhouden en jaarlijks geïnventariseerd te worden. Cultuureducatie op basis- en middelbare scholen zal een permanent onderdeel moeten zijn van het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid.

Er komt extra aandacht voor jongeren. We willen jongeren gericht betrekken bij initiatieven vanuit wijk en buurt door bijvoorbeeld deelname aan wijkinitiatieven, woningbouwprojecten en culturele activiteiten. Zij bepalen daarbij mede de ontwikkelrichting.