Mobiliteit in de regio

Een (provinciale) weg rond Waddinxveen en door het Gouwebos is onnodig. De aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan trekt veel extra verkeer aan en moet nog steeds worden voorkomen. PvdA/GroenLinks blijft hiervoor lobbyen bij de provincie zolang andere knelpunten (Hazerswoude) niet worden opgelost. Verkeer in de regio wordt verbeterd door veilige fietsverbindingen, vervoer over water en goede bereikbaarheid via spoor en openbaar vervoer.

Er wordt een structurele oplossing gezocht voor de verkeersproblemen rond de polder Bloemendaal. Met behoud van het unieke karakter van en de ontwikkeling in deze polder wordt het vrachtverkeer zoveel mogelijk geweerd (rondom de Brugweg – Zwarteweg – Reewal – Bloemendaalseweg – Baarsjeskade) zonder extra uitbreiding van wegen en in samenwerking met de buurgemeenten.