Sociaal Domein

Bij hulpvragen over zorg, werk en inkomen behandelen we als gemeente inwoners met respect. Elke hulpvraag nemen we serieus. We vinden dat het beter kan door menselijker om te gaan met regels. De zorg wordt transparant geregeld.

Waar aanbod van zorg niet past bij de persoonlijke situatie wordt maatwerk toegepast. Iedereen krijgt de zorg die haar of hem toekomt. Professionele zorg vormt de basis van de zorg, mantelzorg wordt adequaat ondersteund.

Begeleiding naar werk gebeurt vanuit de individuele situatie. We gaan daarbij uit van het benutten van zinvolle mogelijkheden. De gemeente durft daarbij de grenzen van het mogelijke op te zoeken en waar mogelijk op te rekken.

Het minimabeleid wordt verbreed tot armoedebeleid. Armoedebestrijding is het fundament van een goed en geslaagd sociaal beleid. Regelingen die dit ondersteunen zijn ruimhartig ingericht en niet voortdurend punt van discussie bij bezuinigingen.