Jan van der Loo (1940-2020)

Op 15 december zijn wij diep geraakt door het plotselinge overlijden van onze fractievoorzitter. Hij was sociaal bewogen en altijd betrokken bij kwetsbaren in de samenleving. Gedreven om Waddinxveen rechtvaardiger te maken. Een sociaal-democraat in hart en nieren. We missen hem. We wensen Jeanette en familie veel sterkte.

PvdA/GroenLinks is dé partij in Waddinxveen die zoekt naar politieke vernieuwing in een politiek landschap dat eraan toe is om met andere ogen te worden bekeken. Niet denken vanuit vastliggende standpunten, maar werken vanuit heldere uitgangspunten.
PvdA_GroenLinks_Waddinxveen_logo_20180112
In deze tijd die zich kenmerkt door snelle veranderingen, is het vormen van ideeën op basis van uitgangspunten veel realistischer dan uitgaan van ‘wat altijd zo is geweest’ en ‘wat altijd goed heeft gewerkt’.

In 2013 bundelden de plaatselijke afdelingen van PvdA en GroenLinks de krachten om nieuwe, progressieve impulsen te geven aan de gemeentepolitiek. Als PvdA/GroenLinks Waddinxveen deden wij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014, en kwamen met twee zetels in de raad. De samenwerking zetten we voort, na de verkiezingen van 2020 met drie fractieleden en (tot voor kort) een wethouder in het College.

Onze huidige raadsleden zijn Nikki ten Zijthoff en Halvard Jan Hettema. Helaas is Jan van der Loo ons in de afgelopen week ontvallen.

U kunt hier dé 18 van 2018 (en daarna) vinden: een aantal in het oog springende programmapunten waaraan we in de huidige raadsperiode o.a. aan willen werken. Ons complete verkiezingsprogramma van 2018 vindt u hier. We leggen erin uit wat we zouden willen en hoe we dat willen bereiken.

PvdA/GroenLinks Waddinxveen is een partij met visie en uitgangspunten, die gààt voor Waddinxveners. Met een kloppend hart voor zaken die Waddinxveners raken, met een open oor voor wat zij willen en met een scherp oog voor wat zij en wij kunnen, individueel en gezamenlijk.

Dat betekent dat we werken aan sociale vernieuwing. Het tijdperk van oude zekerheden ligt achter ons. We moeten dus blijven zoeken naar nieuwe zekerheden, vooral voor hen die in onze maatschappij op een zijspoor dreigen te raken. Daarin blijven we telkens kijken naar de juiste alternatieven die ervoor zorgen dat iedereen kan werken vanuit een zekere basis, gestoeld op onderling vertrouwen. De overheid zal daarin nog steeds een belangrijke taak blijven houden. Het idee van marktwerking pakt helaas niet altijd uit zoals een deel van de samenleving hoopt en leidt in veel gevallen tot marktdenken en zoeken naar winstoptimalisatie.

Het betekent ook dat we werken aan een leefbare toekomst in een schone omgeving. Op zoek naar de meest duurzame oplossingen die ons kunnen leiden naar een samenleving die bewuster omgaat met het gebruik van de kostbare en schaarse middelen, die rekening houdt met de armoede in de wereld en eraan werkt om met zoveel mogelijk natuurlijke middelen en maatschappelijk verantwoord ondernemen te werken aan een toekomst voor iedereen.

Woorden die we, op onze manier, in onze omgeving, met onze mensen en voor onze inwoners gestalte willen geven. Dat doen we binnen de context van de plaatselijke politiek en met een scherp oog naar onze regio.