Duiding uitslag verkiezingen 21-03- 2018

_mbo3825Tijdens het duidingsdebat, een noviteit in het Waddinxveense, heeft lijsttrekker Halvard Jan Hettema, gesecondeerd door Henry ten Zijthoff, de uitslag van de verkiezingen als volgt geduid.

Ons doel
De verkiezingsuitslag heeft PvdA-GroenLinks uiteindelijk gebracht wat we hadden gehoopt én verwacht. In ons verkiezingsprogramma, maar ook via sociale media, gaven we aan dat we graag bestuurlijke vernieuwing in gang willen zetten. Veel kiezers hebben dat kennelijk gewaardeerd. 
We zijn altijd helder geweest in wat we willen voor de minder draagkrachtigen in onze gemeente en het zal niemand zijn ontgaan dat we pal staan voor het behoud van het groene karakter van ons dorp en onze regio.

Hoe duiden wij de totaaluitslag?
Ik loop in het kort de verschillende partijen even langs.

De winst van de VVD is, volgens ons mede te danken aan een veranderde, frissere aanpak in de laatste jaren. D66, met wie we vaak op een lijn zitten, heeft last gehad van een landelijke tendens, vergelijkbaar met de situatie die ons vier jaar geleden dwars zat. Verantwoordelijkheid nemen wordt niet altijd gewaardeerd.

Het CDA blijf stabiel met dank aan een trouwe achterban. Datzelfde geldt mijns inziens ook voor de PCW, dat naar onze inschatting verloor door de hogere opkomst die zorgt voor een betere afspiegeling van de kiezersverhoudingen. WeWa tenslotte laat zien dat het is uitgegroeid tot een stabiele factor in ons politieke landschap.

Wat kunnen we hieruit concluderen en wat betekent dat voor het vervolg?
We hebben een duidelijke keuze gemaakt waarin bestuurlijke vernieuwing centraal staat. Wij vinden dat er in het vervolg van het proces een duidelijke rol is weggelegd voor een van de winnaars van deze verkiezingen: de VVD. We zien, naast verschillen, ook overeenkomsten in aanpak. Wat we vooral  gemeen hebben, is de drang om aan de slag te gaan met een modernere bestuurscultuur. Hun standvastigheid staat ons aan.

Met het CDA en de PCW hebben wij programmatische raakvlakken, vooral op sociaal gebied. Of dat  voldoende is om vernieuwingen in gang te zetten, is bij ons een punt van zorg. Er is de afgelopen jaren veel opgepakt, maar de openheid en communicatie verdienden niet altijd de schoonheidsprijs. Over D66 was ik al duidelijk. Met hen hebben we inhoudelijk veel raakvlakken. Ook hun toekomstbeeld en warme hart voor onderwijs spreekt ons erg aan. Wewa ten slotte is ons steeds beter gaan bevallen, vooral door de verfrissende aanpak van de fractievoorzitter.

Conclusie
Alles overziend komen we tot de conclusie dat we, als ook de andere partijen daarvoor in zijn, snel, zorgvuldig en doelmatig aan de slag willen. Een samenwerking met VVD, D66, WeWa en PvdA-GroenLinks biedt wat ons betreft goede perspectieven. Die combinatie onderstreept de verandering die wij voorstaan en representeert bovendien een ruime meerderheid van de kiezers. Gezien onze duidelijke voorkeur, vinden wij een informatieronde overbodig.

 

Woensdag krantendag 289 – 7 maart 2018

Ik moet even naar de krant van maandag terug. In de voetnoot van Arnon Grunberg stond toen het volgende zinnetje: “Volgens Salzborn fungeren antisemitisme en in mindere mate racisme als quasireligieuze verklaring voor alles. Daaraan voeg ik toe: vooral voor het eigen falen. Rassenwaan groeit op de mesthoop van minderwaardigheidsgevoelens en vermeend falen, mede daaruit volgt superioriteitsdenken.”

Als ik nu in de tijd van gemeenteraadsverkiezingen de landelijke politici ( waar bemoeien zij zich toch mee?) van sommige partijen en enkele raadskandidaten hoor praten, denk ik van Grunberg de spijker keihard op zijn kop slaat. Wijzen naar een ander, schreeuwen over minderheidsgroepen, zelfs IQ verbinden met ras, het kan niet gekker.

Ook leuk, de omroep probeert een debat te organiseren i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen met de fractieleiders in de Tweede Kamer. Volgens mijn eenvoudige geest hebben die nergens zitting in een gemeenteraad ( hoewel Wilders wel soms kandidaat staat). Dan kunnen zij weer gaan praten over algemene zaken, wat dacht je van Europa? Nu zeggen plotseling twee leiders af. Die willen niet met een ander praten. Dat is toch eigenlijk heel gewoon in een democratie, met elkaar praten over belangrijke zaken. En dan te denken dat een van de partijen het woord democratie in zijn naam heeft. Vreemde vogels in dat versnipperde politieke landschap.

En nog even in het kader van van-de-hak-op-de-tak: we hebben te weinig monteurs, bijvoorbeeld om nieuwe huizen op tijd te voorzien van gas,water en elektra. Jongelui kiezen voor een andere opleiding, een “hogere”opleiding. Het is me al meer opgevallen, dat monteurs ( verwarming, auto) erg veel kennis hebben van ingewikkelde zaken. En dat zijn ook onmisbare vaardigheden in onze steeds ingewikkelder worden maatschappij. Het wordt tijd dat we die vaardigheden eens goed gaan belonen. Ook een leasebak van de baas, ook een bonus aan het eind van het jaar en vooral een goed salaris. We moeten er langzamerhand aan wennen dat onmisbare vaardigheden ook goed gewaardeerd moeten worden en niet klagen over het hoge arbeidsloon dat betaald moet worden. Ik zou zeggen, dan doe je het toch lekker zelf!

Tenslotte: de PCW heeft reclameborden geplaatst. Op een bord staat : we hebben oog voor de buurtwinkels. Op een ander bord: we willen de zondagsrust. Nu was er een buurtwinkel in Waddinxveen Noord, die graag op zondag open wilde gaan om de broodnodige omzet te halen. Dat mocht niet. Deze supermarkt mocht ook niet meeloten voor een zondagsopening. Dus nu is de buurtwinkel dicht met dank aan het halsstarrige beleid van PCW. Hoezo oog voor de buurtwinkels? Als het maar niet op zondag is. Je weet wel: “Altijd is Kortjakje……”

Bert de Rijke

Mobiliteit en veiligheid

_mbo3825PvdA/GroenLinks vindt dat we kritischer over mobiliteit in de regio moeten nadenken dan nu gebeurt. Andere plaatselijke partijen vinden het lastig om over andere oplossingen na te denken. Zij kiezen snel voor opties als:
– een nieuwe brug over de Gouwe (waar dan?),
– een tunnel onder de Gouwe (wie zal dat betalen?),
– verbreding van de A20 (waar komen de nieuwe files te staan?)
– een randweg om het dorp (wat levert dat op aan extra sluipverkeer?)

Tegelijkertijd wil men het groene karakter van het dorp behouden. Natuurlijk begrijpen ook wij dat onze regio economisch aantrekkelijk moet blijven, alleen zoeken wij liever naar andere alternatieven. Vooral voor het regioverkeer. Minder personenvervoer op provinciale- en snelwegen biedt het goederenvervoer meer ruimte. Dat is óók belangrijk voor bereikbaarheid van bedrijven.

Alternatieven zijn best te vinden:
– een veilige fietsoversteek (en opstelplaats) bij de hefbrug; in overleg met de provincie,
– goede (snel) fietsverbindingen in de regio; in overleg met regiogemeenten,
– afspraken met leveranciers voor levertijden van goederen; in overleg met OPW,
– betere aansluiting van ov in de regio; dat vraagt overleg met NS, Arriva, ProRail,
– aansluiting op fietswegennet van Gouda naar Rotterdam; in overleg met regio,
– eventueel aansluiting op het metronetwerk (vraagt wel onderzoek!).

In een sociaal-democratisch gedachtegoed (PvdA) en met voldoende inlevingsvermogen (GroenLinks) past het niet om je eigen problemen op te lossen en de ander vervolgens met jouw problemen op te zadelen. De keuze voor de randweg is er zo een. Ons probleem denken we op te lossen, we zadelen Boskoop en Hazerswoude-Dorp op met een groot probleem. In de regio zorgen we echter voor een aanzuigende werking van extra noord-zuidverkeer. Daar krijgen we zelf ook last van. Het artikel van Duurzaam Waddinxveen – HvH van 28 februari – verwijst daar indirect ook naar.

Er zijn grenzen aan de groei. Die grenzen zijn in zicht. Onze leefomgeving staat onder druk. Veiligheid is niet persé meer agenten op straat. Veiligheid is ook schone lucht in blijven ademen, nu en in de toekomst. Dat vraagt om meer evenwichtig beleid en afstappen van traditionele oplossingen!

Woensdag krantendag 288 – 24 februari 2018

“Woensdag krantendag”onder die titel begon ik op 16 november 2005 stukjes te schrijven voor de website van de PvdA. Dat is jarenlang redelijk goed gegaan. Ik kon me aan die zelfopgelegde opdracht houden. Deze maand is het mis gegaan. Vorige week was er reden genoeg om iets te schrijven. Jokkebrok Zijlstra was afgetreden, maar iedereen was al over de zielige man heen gevallen en wat moet ik daar dan nog voor zo’n klein publiek aan toevoegen? Ik vind het wel knap van de Volkskrantjournaliste, dat ze dit boven water heeft gekregen. Ik heb meteen weer meer vertrouwen in mijn krant.
Nu maar weer naar het nieuws. Een column op de site van een politieke stroming moet liefst over politiek gaan, maar even een uitstapje: Holleeder. Deze man schijnt flink crimineel te zijn en krijgt van de media alle aandacht. Pagina’s verslaggeving verlucht met tekeningen. Is het nu echt nodig om daar dagelijks aandacht aan te schenken?
Ook het fenomeen Baudet krijgt veel te veel aandacht. Als hij naar een politiebureau gaat om aangifte te doen, drommen de journalisten voor het bureau en wordt op radio en televisie uitgebreid verslag gedaan van zo’n actie. Gratis reclame zal Baudet denken. Ik hoorde een journalist zeggen dat er zo veel interesse was voor die actie. Ja zeg, de journalisten liepen te hoop, maar interesseerde het u en mij? Nou nee hoor, laat hem maar roeptoeteren.
De hype over het afvalbeleid van Waddinxveen is weer geluwd. We hebben wat afgemopperd, maar nu kunnen we gewoon ons plastic afval dagelijks aan de paal binden. Dat het maar op een dag in de week opgehaald wordt, daar trekken we ons niets van aan. De rommel is de deur uit en hoe het voor die deur er uit ziet, zal ons een worst zijn. We mopperen over het afvalbeleid, maar maken er zelf een rommeltje van.

Bert de Rijke

Woensdag krantendag 287 – 31 januari 2018

Je leest vrijwel nooit iets over de Eerste Kamer. Ja als ze plotseling een belangrijk wetsvoorstel afwijzen met één stem tegen, maar nu staat de Kamer weer in de belangstelling. Ze mogen zonder fractiedwang zelf hun standpunt bepalen. Nu dacht ik altijd al dat er in de wet staat dat volksvertegenwoordigers zonder last of ruggespraak hun standpunt bepalen, maar dat is in de Tweede Kamer niet altijd het geval. Hoewel Kamerleden weten dat de Eerste Kamer geen wijzigingen in een wet kunnen aanbrengen, vragen ze dat toch van Dijkstra. Dat is raar: je weet dat je dat recht niet hebt en er toch van gebruik willen maken. Dat noemen ze toch: je zin doordrijven tegen beter weten in?

Ook in de krant het akkefietje van de ex burgemeester van Wassenaar. Die heeft ook allerlei voordeeltjes weten te versieren. Gelukkig komt het uit, maar het is toch wel van de gekke dat je zo iets durft te bedingen. Extra uitkering en goedkoop wonen. Dat moet Jan met de Pet eens proberen. Schande over hem. En heeft de echtgenote van die burgemeester ook zitten slapen, of had ze het druk met de Eerste Kamer? Al met al weer een raar zaakje.

Tenslotte Groningen: het is lekker warm hier in huis en het gaat misschien wel vriezen. Geen nood, de verwarmingsketel gaat wat meer aan en er is toch gas genoeg in Groningen. Dat is prima en jammer: prima dat we onze huizen kunnen verwarmen, maar jammer voor de Groningers, die nou net boven dat aardgasveld wonen. Die zijn al jaren de dupe, maar ja ze wonen zo ver van het westen. Toen er drie huizen aan de Vijzelgracht gingen verzakken door de aanleg van de Noord-Zuidlijn , was het land ( lees het westen, of nog beter: de grachtengordel) te klein. Het werk werd stilgelegd en alles uit de kast gehaald om die drie woningen te behouden. Hoe wrang moet dat geweest zijn voor die Groningers wiens huis al jaren stond te wiebelen. Nu kan het plotseling wel, tenminste er wordt een schadeprotocol beloofd. Nu de uitwerking nog. Er moet een commissie komen ( geen Alders hopen ze daar) en dan moeten duizenden schademeldingen bekeken worden. Hoe lang zal het duren? 10 jaar??

Bert de Rijke

Vredenburghlaan

In de afgelopen raadscyclus heeft de fractie van PvdA/GroenLinks Waddinxveen opnieuw stelling genomen tegen de aanleg van de N207-zuid. Nadat eerder op de dag (31januari) Provinciale Staten een stokje hadden gestoken voor de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan (uitstel omdat er ernstige twijfels zijn over de achterliggende cijfers uit de MER), heeft onze fractie zich eerst hard gemaakt om het onderwerp Vredenburghlaan van de agenda te halen. Hoe kun je een besluit nemen als de Provincie Zuid-Holland nog geen uitsluitsel heeft gegeven over de aanleg van een deel van de randweg

cropped-cropped-pvda_groenlinks_waddinxveen_logo_201801121.png

Ons ordevoorstel werd echter niet gesteund. In het debat bleek dat PCW, CDA, VVD en D66 duidelijk voorstander zijn voor de aanleg, zonder ook maar een keer serieus in te gaan op de gestelde vragen en de kritiek van de overvolle tribune. De weg moet er kennelijk komen, ondanks het feit dat blijkt dat de hoeveelheid verkeer in het dorp niet noemenswaardig zal afnemen, de hoeveelheid fijnstof amper vermindert en de druk op het wegennet alleen maar toeneemt.
U kunt zich misschien herinneren dat we u in september 2016 als fractie hebben gevraagd om onze mening te herzien, gezien de ontwikkelingen die zich dreigden voor te doen. De reacties die dat opleverde waren allemaal positief. Van kiezersbedrog, zoals de VVD beweerde, is dan ook geen sprake. De houding van het CDA, dat zich als voorstander niet uitsprak over het raadsvoorstel en de raadzaal verliet, werd met verbazing en ingehouden woede aanschouwd. WeWa was de enige partij die ons volgde in het tegenstemmen. Om welke reden, was ons als fractie niet geheel duidelijk.

Denken in alternatieven is wat wij als fractie voorstaan: verbeter bus- en spooraansluitingen, zoek andere alternatieven zoals het verbeteren van de R-Netstructuur, bijvoorbeeld naar Nesselande, werk aan spoorverdubbeling van Leiden naar Utrecht of … pak gewoon wat vaker de fiets als dat kan!
De volgende stap die nu volgt, is het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van de Verlengde Beethovenlaan. Gezien alle ontwikkelingen laat het zich raden welk standpunt we als fractie zullen innemen. Als PS er in meerderheid voor kiezen de Verlengde Bentwoudlaan niet aan te leggen, vervallen vrijwel alle ‘voordelen’ van de aanleg en leidt de aanleg van de Verlengde Beethovenlaan tot een grote toename van het verkeer op het – nu nog vrij rustige – Noordeinde.

Halvard Jan Hettema

Verkiezingsprogramma Natuurlijk Sociaal!

Op donderdag 25 januari is het concept verkiezingsprogramma van PvdA/GroenLinks Waddinxveen uitgebreid besproken tijdens de gezamenlijke ledenvergadering. Dit heeft geleid tot een aantal mooie aanvullingen en bijstellingen. Voor de herkenbaarheid gaan we op pad met ‘dé 18 van 2018‘: een kenmerkende samenvatting van onze uitgangspunten voor de komende vier jaar. We publiceren het programma op onze website, zodat iedereen kan zien waar we ons de komende jaren op richten. We werken vanuit een gemeenschappelijke basis, samengevat met de woorden die centraal staan in onze partij: Natuurlijk sociaal! Een knipoog naar onze roots, een vooruitblik waar we met onze partij naar toe willen bewegen in Waddinxveen. Het kan immers nog steeds groener, het kan nog steeds socialer!

Alle onze programmapunten kunt u hier lezen.
Het verkiezingsprogramma 2018

Omdat het verkiezingsprogramma een hele kluif is, hebben we ook een ‘publieksversie‘ met de meest in het oog springende punten.Wel zo handig!
Dé 18 voor 2018 (en daarna).

Halvard Jan Hettema,
lijsttrekker

[de twee-wekelijkse columns van Bert de Rijke (“Woensdag Krantendag”) zijn te vinden onder Columns > Bert de Rijke]