Woensdag krantendag 295 – 27 juni 2018

 

Dividendbelasting en Shell, twee woorden die de politiek bezig houden. Rutte, die zich allerlei bochten moet wringen om maar geen antwoord te moeten geven. Ja wel in een geheim kamertje, maar de bevolking mag er niets van weten. Shell heeft allerlei belastingvoordeeltjes ( nou deeltjes, zeg maar VOORDELEN) maar niemand mag weten wat en hoe. Natuurlijk is er een wet die inwoners beschermt op het gebied van belastingheffing. Je gaat niet aan de grote klok hangen hoeveel iemand betaalt. Maar regelingen t.o.v. bedrijven mogen toch wel in het algemeen bekend worden. Nu blijven we vissen hoe groot het voordeel is dat Shell heeft binnengesleept. Geef duidelijkheid en dan kan iedereen boos worden of niet, maar je weet als Nederlander waar je aan toe bent.

In HvH een ingezonden brief. Iemand schrikt zich een hoedje dat Waddinxveen wakker wordt. Er komen mensen wonen, die met de auto naar hun werk gaan, het is toch wat. Er worden bbq’s georganiseerd met muziek van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Hebt u dat wel eens meegemaakt een bbq om ’s morgens 7 uur? Een keer per jaar een gezellige avond met de buurtgenoten, schande. En dan winkelen op zondag. In de week is het erg rustig volgens briefschrijver in het Centrum. Ja dank je de koekoek, dan zijn de meeste mensen naar hun werk ( soms zelfs met de auto). Natuurlijk lopen die niet te winkelen. Die willen wel op zondag als ze vrij zijn winkelen. De winkeliers bepalen zelf wanneer ze hun winkel openen, dat geldt voor de maandag t/m de zaterdag en natuurlijk ook de zondag. Misschien hebben ze in de week wel erg onrendabele uren, ga dan maar dicht. Maar een wens: probeer de openingstijden gelijk te houden, dan weet je als Waddinxvener wanneer je terecht kunt.

Dit is een verlate en laatste column. Hij is wel vorige week geschreven, maar bleef hangen in de computer. Ik zet er nu maar een punt achter. De eerste column verscheen op 16 november 2005, dus ik heb stukjes schrijven, zoals toenmalige webmaster Jan Karel vroeg, redelijk lang volgehouden. Net de 300 niet gehaald, maar de inkt is op. Ik zou als laatste opmerking willen maken: houd de site actueel, nu staat er als laatste een stukje van maart 2018 op en er is toch al weer veel gebeurd op het gebied van wethouders en collegevorming.

Succes allemaal.

Bert de Rijke

 

Woensdag krantendag 294 – 30 mei 2018

Het valt niet mee om over de berichten in de krant te schrijven. Staat er dan niets in dat van belang is? Ja natuurlijk wel, maar veel zaken zijn ver van ons bed (maar niet minder belangrijk). Dicht bij huis: de wethoudersbenoemingen in Waddinxveen. Er treedt een geheel nieuw koppel aan met hopelijk nieuwe frisse ideeën. Alleen snap ik de website van ons koppel PvdA-GroenLinks niet. Daar geen juichende kreten over het bereikte resultaat. Ja we hebben als leden de voornemens van de vier partijen gekregen, maar er zijn (helaas) meer mensen geen lid dan wel. Misschien dat er iemand op onze site kijkt en benieuwd is naar de nieuwe voornemens. Ook op andere sites van de collegepartijen geen duidelijke stukken. Een gemiste kans, denk ik. Maar goed, het is en blijft een leuk coalitieresultaat . Kijkt u ook al stiekem uit naar de zondag met winkelend publiek in het nieuwe centrum? Ik ben razend benieuwd welke winkeliers van de mogelijkheid gebruik gaan maken.

Bert de Rijke

Dan toch nog een uitstapje naar de krant van enkele dagen geleden: de uitspraak van Dijkhoff over de uitkeringsgerechtigden. Uitkeringsgerechtigden, ze hebben er recht op zegt het woord. Maar niet volgens Klaas: je krijgt eerst wat minder en als je goed je best doet kun je wat bij verdienen. En let nu op: dat zullen de gemeenten wel moeten uitvoeren. Die mogen het vuile werk opknappen.

Nu maar weer in de warme zon , daar kikker je toch ook wel van op.

Woensdag krantendag 293 – 16 mei 2018

Elke woensdag kijk ik vol verwachting uit naar de krant met al het spectaculaire nieuws vooral op politiek gebied. Helaas lijkt het rustig in Den Haag. Voortvarend is er een besluit genomen over de gaskraan in Groningen ( en terecht), maar de consequentie is dat nieuwe woningen plotseling geen gasaansluiting meer mogen hebben. Je zult maar een huis gekocht hebben met een (goedkope) verwarmingsketel en nu opgezadeld worden met een (dure) warmtepomp. Je moet wel erg van het milieu en de Groningers houden om dat plotseling leuk te vinden. Een o ja, er zijn ook nog niet genoeg monteurs om deze nieuwigheid te monteren. Het schijnt dat je al moet wachten op de ouderwetse gas- , water- en elektriciteitsaansluitingen wegens gebrek aan monteurs maar nu wordt het nog erger. Kom op jongens en meisjes, het beroep van de toekomst lonkt!!
Plaatselijk hoop ik elke woensdag op witte rook uit het (energieneutrale) gemeentehuis. Ja hoor, er staat een klein stukje, dat de partijen er uit zijn en er een nieuw college en programma is. Leuk als kiezer na zo lang stilzwijgen iets hoort, maar het wordt pas 18 mei gepubliceerd. Zo blijf je als burger natuurlijk grenzeloos geïnteresseerd in de politiek. Ik vind het de laatste tijd niet meevallen een vinger op een zere plek te leggen. Hoewel, de maatregelen van streekgenoot V.d.Ark zijn natuurlijk rampzalig voor de arbeidsgehandicapten. Maar dat was al weer oud nieuws en daar hebben we het al niet meer over.

Bert de Rijke

Woensdag krantendag 292 – 25 april 2018

Ze hebben wat met bonnetjes en memootjes daar bij de VVD. Natuurlijk , iedereen kan wel eens een klein papiertje kwijtraken. Zo’n ministerie ligt natuurlijk vol met allerlei paparassen en ook tijdens een formatie zal heel wat papier verbruikt worden. Immers, in het digitale tijdperk gaat het nog steeds om kleine en grote papieren. Als premier kun je je dat natuurlijk niet makkelijk herinneren. Je hebt al zo veel aan je hoofd. Je kunt het ook niet aan een ander vragen, die bij het formatieproces actief is geweest. Die heeft ook al zo veel aan het hoofd. Je belooft een referendum en je moet het weer inleveren. Lastig om dan nog op de bonnetjes en de memootjes te letten. De ambtenaren die het geschreven hebben, kunnen de premier ook niet waarschuwen. Hij is baas over zijn eigen geheugen, als ambtenaar kun je daar ook niet op gaan letten. Het is dan altijd wat met die VVD ‘ers. De coalitie sloot meteen de gelederen. Als Rutte het zich niet herinnert, dan zijn wij solidair in de vergeetachtigheid. Dan weten alle onderhandelaars het ook niet meer. O ja, na maanden gaat er bij iemand een lichtje branden. Lag er niet iets op een eenvoudig zijtafeltje? Aarzelend geven sommigen toe, dat er wel wat is geschreven, maar dat kwam niet goed in de kraam te pas, dus dan maar wegmoffelen. En dan komt plotseling iemand er toch achter. Gewoon tegen beter weten volhouden, dat je er geen herinnering aan had. Hoe dom kun je nu reageren. Vind je het gek, dat mensen de politici met moeite vertrouwen?

Plaatselijk geen politiek nieuws in mijn huis-aan-huisblad. Ik kijk uit naar het nieuwe College en de afspraken die ze gemaakt hebben. Eerst even koningsdag vieren en dan kunnen de Waddinxveners toch wel eindelijk kennismaken met het nieuwe College? Ik heb er nog steeds vertrouwen in dat het goed komt.

Bert de Rijke

Woensdag krantendag 291 – 11 april 2018

Het is weer woensdag dus ik heb mij zelf opgelegd dan eens in de 14 dagen iets te schrijven. Het lijkt rustig op het Nederlandse politieke vlak. Overal zijn gemeenten bezig een nieuw college te vormen. Sommige gemeenten gebruiken een informateur en een formateur. Ze spiegelen zich aan de landelijke politiek en halen zo natuurlijk wel de pers. In ons dorp is ook een (in)formateur aan het werk. Er moet wel wat veranderen in Waddinxveen en dat gaat niet zo makkelijk. 4 partijen moeten het eens worden. Het is te hopen dat er geen keurslijf ontstaat, wat dan de naam Coalitieakkoord krijgt. Dan zit de politiek 4 jaar op slot. Soms is het nodig om tijdens de rit eens van een standpunt te veranderen, want als je nooit verandert heb je ook nooit nagedacht. Misschien bent u net als ik erg benieuwd, wat er op het gebied van duurzaamheid, milieu, verkeersveiligheid en zorg uit de koker komt. Ik noem maar een paar zaken die van belang zijn. Immers, het Rijk heeft in haar wijsheid taken naar de gemeenten overgeheveld en die moeten er nu wat van maken. Zorg, WMO, Jeugdbeleid dat is andere koek dan tegels recht leggen en bomen en struiken snoeien. Waddinxveen is de laatste jaren overal op de schop genomen,dus nu maar al die andere zaken aanpakken. Er rust een schone taak op een nieuw College.

Het basisonderwijs moet het ook weer ontgelden. De kwaliteit gaat achteruit. Dat is niet zo vreemd, want het beleid van de afgelopen 20 jaar is zodanig dat alle probleemgevallen gewoon in het basisonderwijs opgevangen moeten worden. Leerlingen, die een storend gedrag vertonen, konden vroeger ( echt niet makkelijk) naar het speciaal onderwijs. Dat mag niet meer sinds Weer Samen Naar School. Ze kunnen dus gewoon de gang van zaken in de groep verstoren. Leerlingen, die veel moeite hadden zich de gewone lesstof eigen te maken, konden eventueel naar het speciaal onderwijs en kregen daar in kleine groepen veel aandacht en een aangepast programma. Dat mag ook niet meer, ze blijven in het gewone basisonderwijs. Als de kwaliteit van de groep leerlingen op die manier achteruit gaat, moet je niet vreemd opkijken dat het resultaat van dat onderwijs achteruit gaat.

Bert de Rijke

 

Donderdag krantendag 290 – 22 maart 2018

Natuurlijk even een dagje gewacht. DE woensdagkrant stond wel vol met berichten over de verkiezingen, maar alleen de uitslag is belangrijk. Ik heb niets aan het standpunt van een toevallige voorbijganger in Apeldoorn of Hilvarenbeek. Daar spelen, denk ik, andere belangen dan in Waddinxveen. Daar mogen de winkels al lang op zondag open.

De uitslag van Waddinxveen ontdekte ik op woensdagavond omstreeks 23.40 op een site op mijn laptop. Alleen een zeteltje van D’66 had geruild met een zeteltje voor de VVD. Verder waren de lokale partijen ( PCW en Wewa) gelijk gebleven en alle andere partijen ( PvdA/GroenLinks en het CDA) waren gelijk gebleven. Ik vraag me soms af, hoe bont de VVD’ers het moeten maken wil de partij er last van hebben. Allerlei politici maken het wel eens bont, maar de VVD spant de kroon, maar de stemmers maakt dat niets uit. De aanhang is trouw en groeit gestaag. Het lijkt wel of je met gesjoemel of andere zaken daar gewoon weg komt. Of komt het doordat er een grote scheiding is tussen landelijke en plaatselijke VVD? En nu een College vormen. Zou de club die nu aan het roer van Waddinxveen staat gewoon doorgaan? Ik denk van wel, want pluche plakt.

Gelukkig kwam mij donderdagmiddag ter ore dat er een “klein” foutje was gemaakt op een stembureau en dat PvdA/GroenLinks toch op 3 zetels uitkomt en PCW er een inlevert.

Dat geeft nu weer eens nieuwe mogelijkheden in de raad. Zou het zo kunnen gebeuren dat de niet-christelijke partijen elkaar vinden? Dat zou een unicum voor Waddinxveen zijn, maar ook wel eens verfrissend. Ik ben benieuwd of dit een optie is. Het worden spannende tijden voor Waddinxveen, maar zondag een boodschap doen is nu wel heel dicht bij gekomen. O ja, natuurlijk, er zijn belangrijkere dingen , zoals duurzaamheid , veilig verkeer, een westelijke randweg, de zorg, speelplaatsen, plekken voor hangjongeren, sportfaciliteiten, kortom op zondag de winkels open? Ga je daarvoor toch eventueel naar omringende gemeenten. Als de rest van de belangrijke punten nu maar genoeg aandacht krijgen.

Bert de Rijke

Woensdag krantendag 289 – 7 maart 2018

Ik moet even naar de krant van maandag terug. In de voetnoot van Arnon Grunberg stond toen het volgende zinnetje: “Volgens Salzborn fungeren antisemitisme en in mindere mate racisme als quasireligieuze verklaring voor alles. Daaraan voeg ik toe: vooral voor het eigen falen. Rassenwaan groeit op de mesthoop van minderwaardigheidsgevoelens en vermeend falen, mede daaruit volgt superioriteitsdenken.”

Als ik nu in de tijd van gemeenteraadsverkiezingen de landelijke politici ( waar bemoeien zij zich toch mee?) van sommige partijen en enkele raadskandidaten hoor praten, denk ik van Grunberg de spijker keihard op zijn kop slaat. Wijzen naar een ander, schreeuwen over minderheidsgroepen, zelfs IQ verbinden met ras, het kan niet gekker.

Ook leuk, de omroep probeert een debat te organiseren i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen met de fractieleiders in de Tweede Kamer. Volgens mijn eenvoudige geest hebben die nergens zitting in een gemeenteraad ( hoewel Wilders wel soms kandidaat staat). Dan kunnen zij weer gaan praten over algemene zaken, wat dacht je van Europa? Nu zeggen plotseling twee leiders af. Die willen niet met een ander praten. Dat is toch eigenlijk heel gewoon in een democratie, met elkaar praten over belangrijke zaken. En dan te denken dat een van de partijen het woord democratie in zijn naam heeft. Vreemde vogels in dat versnipperde politieke landschap.

En nog even in het kader van van-de-hak-op-de-tak: we hebben te weinig monteurs, bijvoorbeeld om nieuwe huizen op tijd te voorzien van gas,water en elektra. Jongelui kiezen voor een andere opleiding, een “hogere”opleiding. Het is me al meer opgevallen, dat monteurs ( verwarming, auto) erg veel kennis hebben van ingewikkelde zaken. En dat zijn ook onmisbare vaardigheden in onze steeds ingewikkelder worden maatschappij. Het wordt tijd dat we die vaardigheden eens goed gaan belonen. Ook een leasebak van de baas, ook een bonus aan het eind van het jaar en vooral een goed salaris. We moeten er langzamerhand aan wennen dat onmisbare vaardigheden ook goed gewaardeerd moeten worden en niet klagen over het hoge arbeidsloon dat betaald moet worden. Ik zou zeggen, dan doe je het toch lekker zelf!

Tenslotte: de PCW heeft reclameborden geplaatst. Op een bord staat : we hebben oog voor de buurtwinkels. Op een ander bord: we willen de zondagsrust. Nu was er een buurtwinkel in Waddinxveen Noord, die graag op zondag open wilde gaan om de broodnodige omzet te halen. Dat mocht niet. Deze supermarkt mocht ook niet meeloten voor een zondagsopening. Dus nu is de buurtwinkel dicht met dank aan het halsstarrige beleid van PCW. Hoezo oog voor de buurtwinkels? Als het maar niet op zondag is. Je weet wel: “Altijd is Kortjakje……”

Bert de Rijke