Onze mensen

Wie zijn de mensen op wie u in de komende periode uw stem kunt uitbrengen? We stellen de eerste vijf mensen van onze lijst aan u voor.

 

Halvard Jan Hettema, lijsttrekker
Sinds 2002 woont Halvard Jan Hettema in Waddinxveen. Hij is werkzaam bij de MBO Raad in Woerden en ondersteunt door het hele land onderwijsspecialisten, managers en bestuurders in het middelbaar beroepsonderwijs op het gebied van onderwijs- en organisatieverbetering. Op kantoordagen fietst hij graag dwars door de prachtige Reeuwijkse Plassen naar zijn werk.
Politiek gezien is zijn belangrijkste drijfveer dat mensen worden gestimuleerd op hun eigen manier een bijdrage te leveren aan de Waddinxveense samenleving, met zorg voor hun omgeving en hun medemens.
“Samen maken we ons dorp: daar past geen uitsluiting bij. Waddinxveen is een dorp van rust en mag wat mij betreft OOK een gemeente worden die bruist van creativiteit. Een gemeente waar iedereen zich thuisvoelt”.
In zijn vrije tijd maakt hij graag muziek (hij speelt verdienstelijk piano en saxofoon), leest veel en trekt graag de natuur in. Daarnaast is hij bestuurslid van twee cultureel/maatschappelijke organisaties.

Henry ten Zijthoff, nummer 2 op de lijst

 

 

 

 

 

 

Nikki ten Zijthoff, nr. 3 op de lijst

Nikki ten Zijthoff is een geboren Waddinxvener. Naast haar werk als sociaal werker zet zij zich in op verschillende gebieden in Waddinxveen. Politieke betrokkenheid is haar met de paplepel ingegoten. Al heeft het haar wel ruim een jaar gekost om in te zien dat ook zij vanuit politiek opzicht iets kan betekenen voor haar mede dorpbewoners.

Nikki wil zich de komende raadsperiode gaan inzetten voor de 18 van 2018 (en daarna) van PvdA/GroenLINKS.
Hiermee wil zij een mooi Waddinxveen waar haar dochter en alle andere kinderen met plezier kunnen opgroeien. Een democratische gemeenschap waar er zorg gedragen wordt voor elkaar en waar naar elkaar geluisterd wordt.
Ze hoopt op een plek in de raad en zal zich ook vanuit deze positie volop inzetten voor de Waddinxveners. Natuurlijk sociaal!

 

Jan van der Loo, nr. 4 op de lijst

 

 

 

 

 

 

Fleur Straver, nr. 5 op de lijst
In de speerpunten van PvdA/GroenLinks in onze gemeente ziet Fleur Straver belangrijke thema’s terugkeren: sociaal, duurzaamheid, leefomgeving en openheid, onderwerpen die centraal staan in het programma. Zo zou het overal moeten zijn.
Fleur is 20 jaar oud en ruim een jaar actief lid bij GroenLinks op landelijk niveau en tevens  lid van DWARS, de jongerenpartij van GL. Zij helpt er met de organisatie van evenementen.

“Op dit moment zit ik in mijn afstudeerjaar van Europese Studies in Den Haag en bereid me voor op mijn master van volgend collegejaar. Ik werk graag met mensen samen en heb een goed luisterend oor”.
Mensen die haar goed kennen , noemen haar een “regeltante”, een “mensen-mens” en een “pittige dame”.  Jongeren, scholieren en studenten in Waddinxveen horen er voor haar helemaal bij. PvdA/GroenLinks staat voor samenhorigheid en vooruit denken; denken aan de toekomst en  maatregelen nemen in het heden. Veranderingen beginnen op plaatselijk niveau. Zij onderstreept deze aspecten van harte!

 

Bestuurlijk overleg (BO)
Het bestuurlijk overleg fungeert als ‘bestuur’ van PvdA/GroenLinks Waddinxveen. Het bestuurlijk overleg wordt gevormd door:

– Bernard van Duin en Enno van der Velde (GroenLinksGouda/W’veen/Krimpenerwaard)
– Jan van der Loo (PvdA).
Het bestuurlijk overleg is de verbindende schakel naar de eigen besturen en afdelingen.
Contactgegevens bestuur: pvdagroenlinkswaddinxveen@gmail.com

Taken – het organiseren van de gezamenlijke ledenvergaderingen – het houden van voeling met de fractie en –indien wordt deelgenomen aan de coalitie- de wethouder. Ook monitort en beoordeelt het BO het functioneren van de fractie. – het in samenspraak met de besturen en leden van beide afdelingen werken aan de bredere mobilisering en bundeling van progressieve politieke krachten in Waddinxveen en de versterking van het politieke geluid in de Waddinxveense politiek en samenleving.

Werkzaamheden huidige fractie Deelname aan de vergaderingen van de gemeenteraad. Elke maand wordt een 3-tal vergaderingen gehouden, die bij elkaar horen en ook steeds dezelfde sets van onderwerpen bespreken.
Op de Informerende Raad hebben de raadsleden de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College van Burgemeester en Wethouders over de onderwerpen op de agenda. Het gaat om vragen ter verduidelijking en het is niet de bedoeling om in discussie te gaan.
Tijdens de Opiniërende Raad gaan de raadsleden met elkaar in discussie zonder de aanwezigheid van het College. Het is een gelegenheid om de eigen visie over een bepaald onderwerp van een toelichting te voorzien en te peilen hoe andere fracties daarover denken.
De Besluitvormende Raad is het sluitstuk van het drieluik en ook het meest belangrijke onderdeel van het overleg. Tijdens deze vergadering worden de besluiten genomen. De fracties gaan in discussie met het College en doen voorstellen voor veranderingen. Als een fractie de behoefte heeft aan verandering van het voorstel kunnen er amendementen of moties worden ingediend. Die worden dan in stemming gebracht en leiden bij aanname tot verandering van het voorstel van het College. Daarna wordt over het hele (al dan niet veranderde) voorstel gestemd, waarmee het besluit wordt genomen.
Tijdens de Besluitvormende Raad kunnen alleen de fractieleden het woord voeren en voorstellen tot verandering indienen. Bij de andere twee vergaderingen is het mogelijk, dat fractievertegenwoordigers een rol spelen. Dat geeft mogelijkheden tot een betere werkverdeling in de voorfase, maar bij de besluitvorming zal toch altijd een van de fractieleden het woord moeten voeren. Met een goede onderlinge afstemming is dit te realiseren.

De huidige fractie bestaat uit Henry ten Zijthoff (fractievoorzitter), Halvard Jan Hettema (gemeenteraadslid) en Jan van der Loo (fractievertegenwoordiger)