Biomassacentrales (2)

De voorgenomen plaatsing van drie biomassacentrales (bmc’s) houdt Waddinxveen nog steeds in zijn greep. Hoewel de politieke mogelijkheden uitgeput leken te zijn, doet zich opnieuw een aantal kleine kansen voor om in actie te komen.

Eerste aanzet is het gesprek dat we inmiddels regionaal hebben gevoerd met de voltallige Statenfractie van PvdA Zuid-Holland. Daar is door onze fractie, naast blijvende aandacht voor de – door ons ongewenste – randweg west, gewezen op de problematiek die er speelt rond de bmc’s. Steeds meer wordt duidelijk dat bmc’s niet bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit en dat ook de energietransitie op de lange termijn geen profijt heeft van bmc’s.

Inmiddels is er ook een gesprek aangevraagd met de Statenfractie van Groen Links Zuid-Holland. Ook van hen willen we niet alleen weten wat het aangescherpte coalitieakkoord in de praktijk gaat betekenen, maar net zo goed wat het betekent voor al afgegeven vergunningen. Hoe kunnen we elkaar in dat opzicht versterken.

Het zogenaamde stikstofarrest geeft enige aanknopingspunten, maar kennelijk is de nabijheid van Natura-2000 gebieden belangrijker dan de volksgezondheid. Dit blijkt feitelijk ook uit de halfslachtige maatregelen die door ‘het groenste kabinet ooit’ worden getroffen om de hoeveelheid stikstof terug te dringen: halve keuzes, voor een groot deel berustend op vrijblijvende bijdragen.

Hoewel er vanuit de gemeenschap regelmatig druk wordt uitgeoefend om meer de lijn te volgen die de actiegroepen gebruiken. Wij snappen dat, maar vinden het belangrijk dat naast de acties vanuit de samenleving ook de politieke actie voortgezet moet worden. Beiden zijn nodig om voortgang te boeken; ze vullen elkaar aan.

Onze stapjes lijken misschien onzichtbaar, vallen minder op, maar zijn net zo hard nodig. Wij kiezen er niet voor om populistische middelen in te zetten, maar de democratische middelen ten volle te benutten. Voor verandering van beleid is tenslotte ook politiek draagvlak nodig. Teveel (plaatselijke) partijen kijken op dit moment nog anders naar de werkelijke bijdrage van biomassa aan de energietransitie.

Halvard Jan Hettema, fractievoorzitter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s