Urgentieplan ‘Meer groen in de bebouwde kom’

Waddinxveen is geen groene gemeente, helaas, hoewel het gemeentebestuur dat wel uitdraagt. Uit onderzoek naar de groenste gemeenten in heel Nederland van de Universiteit van Wageningen en RTL over groen binnen de bebouwde kom uit 2017 staat Waddinxveen op plaats 308 van de 388 gemeenten! Aan latere onderzoeken over de ‘groenste gemeente’ heeft Waddinxveen niet meegedaan. De laatste jaren is er veel gebouwd binnen de bebouwde kom, dus het zal er zeker niet beter op geworden zijn. Groen binnen de bebouwde kom is enorm belangrijk voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving. Het is goed voor de volksgezondheid en draagt bij aan de biodiversiteit; dus goed voor planten en dieren. In de directe omgeving van onze woning verblijven we elke dag en spelen de kinderen. Er zijn al de nodige plannen gemaakt, maar dat is onvoldoende. Voor het gemeentebestuur ligt hier een taak om de groenvoorzieningen binnen de bebouwde kom aanzienlijk uit te breiden. Maar ook inwoners kunnen bijdragen. In de grote wijken Zuidplas en Triangel is het percentage verstening van tuinen 70%! (Bron: Koers naar Duurzaam Waddinxveen, 2021). De lokale partijcombinatie PvdA/GroenLinks wil dat na de verkiezingen het nieuwe gemeentebestuur in goed overleg met onze inwoners een urgentieplan vaststelt voor veel meer groen in de bebouwde kom.
Namens de fractie, Martin Kraaijestein

Nog een week …

… tot de verkiezingen losbarsten. In een lastig tijdsgewricht. De ene crisis is nog niet voorbij of we zijn al weer in de volgende gestort. Voor gemeenteraads-verkiezingen altijd lastig, hoewel: juist nu word je erop gewezen hoe groot het belang van verkiezingen is. Democratie begint niet veraf, maar zodra je de deur uit stapt en jezelf afvraagt waarom die boom is verwijderd, wie ervoor zorgt dat de lantaarnpaal op de hoek van de straat het morgen weer doet.

Met de oorlog in Oekraïne zou je bijna niet meer de straat op durven gaan om te laten weten welke kant je uit wilt met je gemeente. Het lijkt zo banaal naast het brute geweld waarmee we dagelijks worden geconfronteerd. Daarnaast word je als politicus niet altijd gewaardeerd voor wat je doet; zeker niet als je ervoor durft uit te komen dat je tot de categorie ‘links’ of ‘progressief wordt geacht te behoren. Wat op zichzelf best vreemd is als je zelf weet dat je al je leven lang dezelfde partij stemt.

Het gevaar ligt ook nu weer op de loer dat de verkiezingen gekaapt worden door de landelijke kopstukken. Dat het ‘harde werken’ wordt uitgebuit, niet de ‘resultaten’. Als je je daarop concentreert, kom je echter niet aan je eigen boodschap toe. Die gaat immers over je eigen dorp, je eigen regio. Over nieuwbouw bij de Passage, toch maar geen Verlengde Bentwoudlaan maar een Coenecooppootje, nieuwe wijkjes zonder sociale woningbouw, de keuze voor wind- en zonne-energie. Geen kerncentrales alsjeblieft: energie die een doodlopende weg inging vanaf het ontstaan en sinds de start nog steeds sterk afhankelijk is van subsidies. We hebben het dan nog niet eens over het opslagprobleem voor het afval.

Democratie is ons wat waard, maar een vernieuwingsslag is niet verkeerd. Ook daarvoor kun je bij PvdA/GroenLinks terecht. Waddinxveen is een dorp met aardige mensen, maar een beetje vernieuwing, meer ruimte voor kunst en cultuur, een open houding naar LHBTI+ers en wat lossere omgangsvormen zijn niet verkeerd. Als je dan toch een progressief geluid wilt horen, geef Nikki, Martin, Jitse en alle anderen dan een ruim mandaat op 14, 15 en 16 maart. Twee partijen die elkaar prima aanvullen en oog hebben voor wat groen en sociaal is. Niet voor niets verfrissend en energiek de toekomst in!

Op weg naar de verkiezingen van 16 maart 2022

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. U kunt dan een keuze maken uit de zes plaatselijke partijen. Voor progressieve kiezers die een voorkeur hebben voor vooruitstrevende, sociale politiek met een sterk accent op milieu, klikmaat en een groene leefomgeving is de keuze niet zo ingewikkeld: de combinatie PvdA/GroenLinks heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een betrouwbare linkse partij met hart voor de kwetsbaren in onze samenleving, met oog voor kunst en cultuur en met een scherpe visie op de dichtslibbende omgeving.

Dat vraagt om heldere keuzes vanuit een positief kritische blik. Die keuzes durven wij te maken. Oriënteer u op onze site, neem kennis van onze standpunten en STEM op 16 maart.

Het bestuur van PvdA/GroenLinks Waddinxveen